Inleveren kantine kleding

Willen de mensen, die in het verleden kantinediensten hebben gedraaid en hun kleding nog niet hebben ingeleverd, dit alsnog doen bij Wilma Cremer? Alvast bedankt voor de medewerking.