Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuurders die het zittende bestuur ondersteunen en adviseren. Door het delen van kennis en kunde, maar ook door het optreden als klankbord, kunnen jonge bestuurders binnen Germanicus zich ontwikkelen aan de hand van ervaren bestuurders.

De Raad van advies heeft de volgende doelstelling: “Het bewaken van de organisatorische, culturele en financiële positie van Germanicus, waarbij de continuïteit van de club wordt bewaakt”. De raad van advies is een adviserend orgaan, geen officieel controlerend orgaan. Het kent daarom geen officiële inschrijving bij de kamer van koophandel en is eveneens niet in de statuten opgenomen.

De huidige Raad van Advies bestaat uit:
1) Michel Pot (oud voorzitter)
2) Lennard Reinsma (oud penningmeester)
3) Zwaan Baks (oud secretaris)
4) Riekus Thiele (oud voorzitter jeugdbestuur, oud voorzitter 100-jarig bestaan Germanicus)

De Raad van Advies schuift ieder kwartaal bij het hoofdbestuur aan.