Ledenvergadering CVV Germanicus

Afgelopen vrijdagavond vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats bij CVV Germanicus. Veel leden hadden de weg gevonden naar de sponsorruimte, waar voorzitter Michel Pot de avond opende met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden.

De voorzitter informeerde de leden over de ontwikkelingen binnen de club en gaf aan dat er op dit moment 11 seniorenteams onder de geel/zwarte vlag bij de KNVB staan aangemeld. Deze seniorenteams bestaan uit dames en herenteams, die zowel op de zondag en op de vrijdagavond deelnemen aan de reguliere competitie. Duidelijk was, zo gaf hij aan,  dat het alleen op zondag voetballen verleden tijd is en dat de maatschappelijke ontwikkelingen ruimte bieden aan onder andere de vrijdagavond competitie. Flexibiliteit is dus het motto, dat ook de komende jaren van sportclubs gevraagd zal worden. Hierna werden de jaarcijfers besproken en konden de leden er kennis van nemen dat ook het afgelopen jaar er weer een positief resultaat was geboekt, ondanks de uitdagingen. Het afgelopen jaar was het eerste complete jaar dat de sportclubs voor alle kosten, betreffende onderhoud van velden en gebouwen, opdraaien. De, door de gemeente, verstrekte subsidie is niet toereikend voor het dekken van de kosten voor het onderhoud. Desondanks werd aangegeven dat er geen contributieverhoging zal plaatsvinden en dat de club er alles aan zal doen om voetbal voor iedereen betaalbaar te houden. Dat dit streven alleen door de tomeloze inzet van de groep vrijwilligers realiseerbaar is, was voor velen wel duidelijk maar werd toch nog een keer extra benadrukt.

Wat betreft vrijwilligers werd Jan Zwiers extra in het zonnetje gezet voor zijn rol als ledenadministrateur,. Zoals zovele vrijwilligers een stille kracht op de achtergrond en onmisbaar voor een gezonde vereniging. Jan ontving de beker voor vrijwilliger van het jaar.

Hierna was de beurt aan een zeer groot aantal jubilarissen om hun zilveren, gouden en zelfs diamanten G te ontvangen. Heel erg bijzonder was het 70 jarig jubileum van Henk Winkel en Jan Croesen.  Jan Croesen gaat zelfs nog alle uitwedstrijden mee dus mag zich met recht een oer Germaan noemen.  

25 jaar lid zijn: H Benjamins,  A Benjamins, H Bijen, Dhr Gerrits, J Halfwerk, H de Lange, H Pelgrim, Mevr Smeman,  W Veldhuis, V Verhoef en E Zwaneveld.

50 jaar lid zijn: M Bakker, P Dekken,  A.Grootoonk,  G Kok, J Kranenborg,  J Lanjouw en J Meijer.

60 jaar lid zijn: Dhr Abels,  C Bitter,  G Cremer,  A Eising,  G Hermes,  J Hilbink,  H Jansen,  Z de Lange en J Weerink.

De ledenvergadering eindigde traditiegetrouw met de rondvraag en 5 minuten later kon het glas geheven worden en was de vergadering beeindigd.

IMG-20171103-WA0013 IMG-20171103-WA0005 IMG-20171104-WA0000 IMG-20171104-WA0005