Ledenvergadering Germanicus

Afgelopen vrijdag werd de, goed bezochte, jaarlijkse ledenvergadering van Germanicus in de sponsorruimte door voorzitter Michel Pot geopend met een minuut stilte voor de overleden leden.

De voorzitter nam de huidige maatschappelijke ontwikkelingen door en gaf aan op welke wijze de vereniging daar mee te maken heeft en hoe ook in de toekomst men daar mee te maken zal krijgen. O.a. weekendvoetbal kwam aan de orde en de rol van de gemeente in de nabije toekomst.

Germanicus is een gezonde vereniging en de contributie en ook de prijzen in de kantine hoeven dus ook niet verhoogd te worden, gaf de voorzitter aan. Voetbal moet voor iedereen betaalbaar blijven en door middel van het huidige beleid te continueren met behulp van onze vele vrijwilligers, denken we op deze wijze onze bijdrage hier aan te kunnen leveren.

Hierna werd de financiële situatie van de club doorgenomen en zeer tot tevredenheid van de leden, bleek ook dat dit jaar weer een mooi resultaat geboekt te zijn, zodat tot volle tevredenheid decharge verleend kon worden aan het bestuur.

Vervolgens werden Ton en Bianca van Dijk naar voren geroepen om de beker van verdienste in ontvangst te nemen. Beide zijn op veel vlakken actief voor de vereniging en echte Germanen.

Hierna was het de beurt om de jubilarissen te huldigen door middel van het uitreiken van de zilveren, gouden en zelfs briljanten G’s.

25 jaar lid zijn: Bert Baks, Hennie Elfrink, Geert Kampherbeek, Theo Pilage, dhr Schutrups en mevr. Terstegen.

50 jaar lid zijn: Jan Grobbe, Steven de Jonge, Andre Kluitenberg, Max Mulder en Rein de Vries.

60 jaar lid zijn: Tinus Meijerink, Henk Kruk, Andries Kluitenberg, Bertus Hermes, Gerrit Grotenhuis en Herman Derks.

Mooi om te zien dat er zoveel mensen al jaren aan de club verbonden zijn en blijven.

Betreffende de bestuurssamenstelling zit Germanicus in de mooie positie dat er vier nieuwe leden aan toegevoegd worden. Jarno Thiele, Jantinus Luinge, Arthur van der Veen en Eddy Compagne hebben zitting genomen in het bestuur.

Zwaan Baks heeft afscheid genomen als bestuurslid, maar is gelukkig nog op veel vlakken als vrijwilliger actief. Zwaan werd bedankt voor haar inzet, maar had ook mooie woorden en voor elk bestuurslid een cadeau meegenomen.

Jantinus Luinge zal als bestuurslid PR en media Henriette Nijeboer na dit seizoen opvolgen.

Het komende jaar zullen Eddy Compagne en Arthur van der Veen diverse taken van Michel Pot overnemen, waarna hij aan het eind van dit seizoen afscheid zal nemen als voorzitter. Op deze wijze zal een geleidelijke en natuurlijke overgang aan de orde zijn, waarbij de gedachte is dat Eddy Compagne de rol van voorzitter op zich zal nemen en Arthur van der Veen als vicevoorzitter zal optreden. Tijdens de ledenvergadering van 2019 moet dit zijn officiële beslag krijgen.

Door de taken te verdelen over meerdere capabele mensen is de club minder kwetsbaar en is de continuïteit van het huidige beleid gewaarborgd.

De leden gaven door middel van een luid applaus aan alle vertrouwen te hebben in de bestaande en nieuwe bestuursleden.

Hierna sloot de voorzitter de vergadering.