UITREIKING BEKER VAN VERDIENSTE

Eddy Compagne heeft onlangs de beker van verdienste uitgereikt  aan:

RIEKY SCHUILING en YVONNE de VRIES

Twee dames die wekelijks op de Pampert aanwezig zijn voor schoonmaakwerkzaamheden van kleedkamers, kantine en op zondagen ordediensten draaien en diverse hand- en spandiensten verrichten.

Rieky en Yvonne werden bedankt voor hun inzet gedurende langere tijd en ontvingen uit handen van Eddy de beker en het bijbehorend bloemetje.

DAMES GEFELICITEERD!!!