Ewan Scholte voor een sportief Coevorden

De aankomende gemeenteraadsverkiezingen sta ik, Ewan Scholte, als 7e kandidaat op de lijst van het PAC. Omdat ik sport in welke vorm dan ook enorm belangrijk vind en zelf inmiddels al bijna 25 jaar bij Germanicus voetbal, wil ik me gaan inzetten voor een sportief Coevorden.

De afgelopen vier jaar is er helaas veel bezuinigd op sportgebied waardoor verenigingen, van hockey tot voetbal en volleybal tot tennis, voor een hoop uitdagingen zijn komen te staan. Doordat ik de afgelopen weken met verschillende verenigingen en besturen in gesprek ben geraakt, merkte ik overlap. Bij verschillende hebben de bezuinigingen bijvoorbeeld geleid tot een noodzakelijke verhoging van de contributie. Dit soort zaken moeten onder de aandacht komen, want sport moet bij iedereen binnen de gemeente Coevorden mogelijk zijn. Niet alleen om gezond en actief te zijn, maar ook voor de sociale contacten en om samen wat te drinken in de kantine na afloop.

Naast het verenigingsleven zijn er veel andere sportinitiatieven in de gemeente. Zo worden er jaarlijks fantastische evenementen georganiseerd zoals de Grachtenloop, Protos Weering, de Albert Eising Loop en voor het eerst vorig jaar de Palissade Run.

Om deze initiatieven optimaal te kunnen ondersteunen, om ervoor te zorgen dat verenigingen de juiste faciliteiten kunnen bieden en sport voor iedereen betaalbaar blijft, zou volgens PAC en mij een sportplatform moeten worden ingericht. Hier komen vertegenwoordigers van alle sporten samen met de gemeente en komt er een vast aanspreekpunt. Er worden gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis wordt gedeeld; hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken en huidige vrijwilligers worden gewaardeerd op hun tomeloze inzet? Want zonder vrijwilligers, geen vereniging. Ook moet tijdens de bijeenkomsten duidelijk worden gemaakt hoe er vanuit het stimuleringsfonds aanspraak kan worden gemaakt op financiële ondersteuning.

Voor een sportief Coevorden wil ik me voor de komende vier jaar keihard gaan inzetten dus stem op mij aanstaande woensdag!