Verslag ledenvergadering

Afgelopen vrijdag 29 november werd de, goed bezochte, jaarlijkse ledenvergadering van Germanicus in de sponsorruimte door voorzitter Michel Pot geopend met een minuut stilte voor de overleden leden. Vervolgens werd Bertha Blanken naar voren gehaald om de beker van verdienste in ontvangst te nemen. Bertha is op veel vlakken voor dag en dauw al in de weer voor de vereniging en met recht een echte Germaan.

De voorzitter nam de huidige maatschappelijke ontwikkelingen door en gaf aan op welke wijze de vereniging daar mee te maken heeft en hoe ook in de toekomst men daar mee te maken zal krijgen. O.a. de rol van de gemeente in de nabije toekomst. Hierna werd de financiële situatie van de club doorgenomen en zeer tot tevredenheid van de leden, bleek ook dat dit jaar weer een mooi resultaat geboekt te zijn, zodat tot volle tevredenheid decharge verleend kon worden aan het bestuur. Betreffende de bestuurssamenstelling zit Germanicus in de mooie positie dat er wederom een nieuw lid toegevoegd wordt in de persoon van Ton van Dijk. Voorzitter Michel Pot, Henriette Nijeboer, Geert Muskee en Ton de Roo hebben afscheid genomen als bestuurslid. Een ieder werd bedankt voor zijn of haar inzet, waarop scheidend voorzitter Michel Pot ook mooie woorden had voor alle Germanen.

Hierna was het de beurt om de jubilarissen te huldigen door middel van het uitreiken van de zilveren, gouden en zelfs briljanten G’s.

25 jaar lid zijn: Henk Benjamins, Jan Brinks, Meneer Van Groningen, Marcel Klaassen, Bart Meijer, Jan Hooiveld en Jesper Eulink.

50 jaar lid zijn: Henk Elfrink, Herman Euling, Harrie Kiewiet, Tinus Kuik en Gienus Meijerink.

60 jaar lid zijn: Evert Ekkelenkamp en Rinus Hoegen.

Als erelid werd Michel Pot benoemd. Michel heeft zich het afgelopen decennium als voorzitter onderscheidend en vasthoudend aan de visie dusdanig ingezet dat deze titel hem toekomt. Mooi om te zien dat er zoveel mensen al jaren aan de club verbonden zijn en blijven. Door de taken te verdelen over meerdere capabele mensen is de club minder kwetsbaar en is de continuïteit van het huidige beleid gewaarborgd. De leden gaven door middel van een luid applaus aan alle vertrouwen te hebben in de bestaande en nieuwe bestuursleden. Hierna sloot de voorzitter de vergadering.