Organisatieschema

HOOFDBESTUUR
Eddy Compagnevoorzitter06-48404148
Arthur van der Veenbestuurslid technische zaken06-13481051
Jarno Thielebestuurslid algemene zaken06-30735491
Peter Blankenbestuurslid algemene zaken06-81558547
Inge Maatjepenningmeester / adminstratie06-45748544
Ton van Dijkjeugdzaken / senioren06-57570802
Vincent Kleinesponsorcommissie06-46320980
Johan Kostersjeugdzaken en secretaris06-14534769
TECHNISCHE ZAKEN
Arthur van der Veenverantw. bestuurslid06-13481051
Bert de Vrieshoofd technische zaken06-81908415
Ton van Dijkwedstrijdsecretaris senioren06-57570802
Johan Kosterswedstrijdsecretaris junioren06-14534769
Eddy Compagneordedienst06-48404148
SPONSORCOMMISSIE
Vincent Kleinevoorzitter/verantw.bestuurslid06-46320980
Henriëtte Nijeboerpenningmeester06-46201229
Wim Nijmanlid06-50487457
Harjan Sibonlid06-21534412
Jarno Thielelid06-30735491
PUBLIC RELATIONS
Vincent Kleinepresentatiegids06-46320980
Vincent Kleinegeel-zwarte06-46320980
Henriëtte Nijeboergeel-zwarte06-46201229
Ellis de Langefacebookbeheerder06-34345228
Yvet Hakkerswebmaster (www.germanicus.nl)06-36017234
website@germanicus.nl
ADMINISTRATIE
Inge Maatjeverantw. bestuurslid06-45748544
Inge Maatjeverenigingsadministratie06-45748544
Inge Maatjekantineadministratie06-45748544
Gienus Meijerinkleden- en contributieadmin.0524-524530
KANTINE-ACCOMMODATIE
Vincent Kleineverantw. bestuurslid06-46320980
Wilma Cremerbeheer / inkoop kantine06-48185658
Wilma Cremerpersoneelszaken kantine06-48185658
Gerrit Veltinkmateriaalbeheer 06 28187392
Henk Krukconsul06-20597565
SFEERTEAM
Jessica van Dijk06-38210697
Emiel Pot06-11015775
Yvet Hakkers
Kain Hoogeveen06-19712316
Reneé van Groningen06-40702282
Wim Prins
Jessica Winkel06-20019835
Justin Scheffers
ERELEDEN
R.Nanninga
H. Eulink
Z. Baks
H.J. Derks
G. Hessels
H. F. Kruize
M. Pot
VRIENDENCLUB
Jan Schuldinkvoorzitter0524-515291
Frits Meijerinksecretaris / penningmeester0524-515834
FACILITEITEN
Eddy Compagne06-48404148
Jan Voswedstrijdomroep 1e
Jos Gerritskaartverkoop / programma's
HOOFD JEUGDOPLEIDING
Ivar Kosters06-29608709
Ramon van Nuil06-50523168
JEUGDBESTUUR
Theo van der Geestvoorzitter06-13850510
Johan Kosterswedstrijdsecretaris06-14534769
Bianca van Dijkpenningmeester & hoofd activiteiten06-25598422
André MaesBeleidszaken
TRAINERS SENIOREN
Germanicus 1André Mulder06-54744791
Germanicus 2Johan Piening06-48176610
NKVV/Germanicus/CSVC 1Tom Dekker/ Gerrit Veltink
ACTIVITEITEN VOLWASSENEN
Bea Guichelaar1e contactpersoon06-57882636
Albert Lubbelinkhof06-53277085
Gert Kerssies06-13963218
Wilma Cremer06-48185658
Natasja Hoogeveen06-27480984