Organisatieschema

HOOFDBESTUUR
Eddy Compagnebestuurslid06-48404148
Arthur van der Veenbestuurslid06-13481051
Jarno Thielebestuurslid06-30735491
Jantinus Luingebestuurslid06-27008432
Henriëtte Nijeboerpublic relations06-46201229
Vincent Kleinesponsorcommissie06-46320980
Geert Muskeekantine-accommodatie06-28238805
Ton van Dijktechnische zaken06-57570802
Johan Kostersjeugdzaken
TECHNISCHE ZAKEN
Arthur van der Veenverantw. bestuurslid06-13481051
Bert de Vrieshoofd technische zaken06-81908415
Arthur van der Veenwedstrijdsecretaris senioren06-13481051
Johan Kosterswedstrijdsecretaris junioren06-14534769
Arthur van der Veenordedienst06-13481051
SPONSORCOMMISSIE
Vincent Kleinevoorzitter/verantw.bestuurslid06-46320980
Henriette Nijeboerpenningmeester06-46201229
Marus Keuterlid06-29732326
Wim Nijmanlid06-50487457
Harjan Sibonlid06-21534412
Jarno Thielelid06-30735491
Geert Muskeelid06-29238805
Jantinus Luingelid06-270084327
PUBLIC RELATIONS
Vincent Kleinepresentatiegids06-46320980
André DalesGeel-Zwarte0524-517007
Annemarieke de LeeuwGeel-Zwarte06-18103810
Zwaan BaksGeel-Zwarte06-14230640
Johan Kostersteletekst pag. 316 TV Drenthe06-14534769
Marcel Scheperswebmaster (www.germanicus.nl)06-54922810
websiteonderhoud@germanicus.nl
Annemarieke de Leeuwfacebookbeheerder06-18103810
ADMINISTRATIE
Yvonne de Vriesverantw. bestuurslid06-57341768
Yvonne de Vriesverenigingsadministratie06-57341768
Geert Muskeekantineadministratie06-28238805
Jan Zwiersleden- en contributieadmin.0524-514964
KANTINE-ACCOMMODATIE
Geert Muskeeverantw. bestuurslid06-28238805
Wilma Cremerbeheer / inkoop kantine06-48185658
Wilma Cremerpersoneelszaken kantine06-48185658
Johan Meppelinkmateriaalbeheer 06-21141347
Jan Koelmateriaalbeheer 06-15642486
Henk Krukconsul06-20597565
SFEERTEAM
Ivar Kosters06-29608709
Emiel Pot06-11015775
Wesley Schutten06-29312795
Kain Hoogeveen06-19712316
René van Groningen06-40702282
Wim Prins
Jessica Winkel06-20019835
Jessica van Dijk06-38210697
ERELEDEN
R.Nanninga
H. Eulink
Z. Baks
H.J. Derks
G. Hessels
J. Meijerink
H. F. Kruize
VRIENDENCLUB
Jan Schuldinkvoorzitter0524-513223
Frits Meijerinksecretaris / penningmeester0524-515834
FACILITEITEN
Zwaan Baks06-14230640
Jan Voswedstrijdomroep 1e
Jos Gerritskaartverkoop / programma's
COORDINATOREN JEUGD
JO-9 t/m JO19Ivar Kosters06-29608709
JEUGDBESTUUR
Theo van der Geestvoorzitter06-13850510
Johan Kosterswedstrijdsecretaris06-14534769
Wim Wiegmannpenningmeester06-48509237
Anton Nevelssponsoring06-48730161
TRAINERS SENIOREN
Germanicus 1Eric Prins06-28069631
Germanicus 2Bert de Vries06-81908415
NKVV/Germanicus/CSVC 1Tjibbe Bruinsma/Tom Dekker
NKVV/Germanicus/CSVC 2Tjibbe Bruinsma/Tom Dekker
ACTIVITEITEN VOLWASSENEN
Bea Guichelaar1e contactpersoon06-57882636
Albert Lubbelinkhof06-53277085
Gert Kerssies06-13963218
Natasja Hoogeveen06-27480984