Organisatieschema

HOOFDBESTUUR
Eddy Compagnevoorzitter06-48404148
Vincent Kleinesponsorcommissie06-46320980
Jarno Thielebestuurslid algemene zaken06-30735491
Peter Blankenbestuurslid PR06-81558547
Inge Maatjepenningmeester / adminstratie06-45748544
Ton van Dijkjeugdzaken / senioren06-57570802
Jens Dosttechnische zaken06-82561554
Ivar Kosterstechnische zaken06-29608709
TECHNISCHE ZAKEN
Jens Dosttechnische zaken06-82561554
Ivar Kosterstechnische zaken06-29608709
Ton van Dijkwedstrijdsecretaris senioren06-57570802
Herman Eulinktechnische zaken (assistent)06-41254037
Eddy Compagneordedienst06-48404148
SPONSORCOMMISSIE
Vincent Kleinevoorzitter/verantw.bestuurslid06-46320980
Henriëtte Nijeboerpenningmeester06-46201229
Wim Nijmanlid06-50487457
Harjan Sibonlid06-21534412
Emiel Potlid06-11015775
Bart Heerkeslid06-11744440
Jarno Thielelid06-30735491
Peter Blankenbestuurslid algemene zaken06-81558547
Vincent Kleinepresentatiegids06-46320980
Vincent Kleinegeel-zwarte06-46320980
Henriette Nijeboergeel-zwarte06-46201229
Ellis de LangeFacebook en Instagram06-34345228
Yvet Hakkerswebmaster (www.germanicus.nl)06-36017234
ADMINISTRATIE
Inge Maatjeverantw. bestuurslid06-45748544
Inge Maatjeverenigingsadministratie06-45748544
Inge Maatjekantineadministratie06-45748544
Gienus Meijerinkleden- en contributieadmin.0524-524530
KANTINE-ACCOMMODATIE
Vincent Kleineverantw. bestuurslid06-46320980
Wilma Cremerbeheer kantine06-48185658
Vincent Kleinepersoneelszaken kantine06-46320980
Gerard Trompmateriaalbeheer 06-22416194
Henk Krukconsul06-20597565
SFEERTEAM
Jessica van Dijk06-38210697
Yvet Hakkers06-36017234
Kain Hoogeveen06-19712316
Donny van Dijk
ERELEDEN
R.Nanninga
H. Eulink
Z. Baks
H.J. Derks
G. Hessels
M. Pot
VRIENDENCLUB
Jan Schuldinkvoorzitter0524-515291
Frits Meijerinksecretaris / penningmeester0524-515834
FACILITEITEN
Eddy Compagne06-48404148
Jan Voswedstrijdomroep 1e
Jos Gerritskaartverkoop / programma's
HOOFD JEUGDOPLEIDING
Marco Jongbloed06-68328650
Richard Winter06-41653798
JEUGDBESTUUR
Gerwin Kampherbeekvoorzitter06-48204889
Dion Jongbloedwedstrijdsecretaris06-13192393
Bianca van Dijkpenningmeester & hoofd activiteiten06-25598422
André MaesBeleidszaken
TRAINERS SENIOREN
Germanicus 1Jan Wielink06-502766823
Germanicus 2Alex Padding06-10759188
NKVV/Germanicus/CSVC 1Gerrit Hulst0651539454
ACTIVITEITEN VOLWASSENEN
Albert Lubbelinkhof06-53277085
Wilma Cremer06-48185658
Natasja Hoogeveen06-27480984