algemene ledenvergadering

Donderdag is de algemene ledenvergadering van Germanicus gehouden in de kantine van Germanicus. De vergadering begon met een minuut stilte voor de, tijdens het afgelopen seizoen overleden leden, van Germanicus.

Na een korte terugblik op het afgelopen seizoen, waarin het groeiend aantal leden en overige positieve ontwikkeling werden besproken, is vooruit geblikt op de toekomst. Ook is de penningmeester decharge verleend voor zowel de positieve cijfers van afgelopen seizoen als de begroting voor het huidige seizoen.

Besloten is om de contributies met 4% te indexeren vanaf het komend seizoen, waarmee Germanicus nog steeds ruimschoots onder de prijzen van overige voetbalclubs in zuidoost Drenthe zit. Nogmaals is door het bestuur bevestigd dat het prijsbeleid voor zowel consumpties als contributie bij een volksclub als Germanicus zo scherp mogelijk moet blijven.

De verschillende jubilarissen hebben hun zilveren, gouden of diamanten G’s gekregen. En de beker van verdienste ging dit jaar naar Bianca van Dijk, die onderdeel uitmaakt van het jeugdbestuur. De aanwezige leden waren het overduidelijk met deze uitverkiezing eens, gezien het applaus wat Bianca kreeg tijdens ontvangst van de wisselbeker welke uit 1952 dateert.

De statuten en het huishoudelijk regelement is kort besproken, echter kon geen definitief akkoord gegeven worden op de aanpassingen omdat niet 75% van alle leden aanwezig was. De nieuwe vergadering is uitgeschreven voor donderdag 28 december 19.30 uur in de kantine van Germanicus.

De nieuw voorgedragen bestuursleden zijn officieel in functie getreden. Voorzitter Vincent Kleine heeft toelichting gegeven op de werkzaamheden van de verschillende hoofdbestuurders, en waarom het hoofdbestuur aanzienlijk is verbreed. Ook is kort stilgestaan bij de Raad van Advies en haar rol.

Al met al een zeer geslaagde vergadering die werd opgevolgd door een gezellige avond met de nodige pilsjes. Zie de geplaatste foto’s voor een collage van de avond die zijn gemaakt door Kelly van Dijk.