Algemene ledenvergadering

Aankondiging ledenvergadering
Het bestuur wil op korte termijn een voorstel tot benoeming erelid in de ledenvergadering brengen waarbij het bestuur niet wil wachten tot de volgende jaarlijkse ledenvergadering in november. Daarom schrijven wij een ledenvergadering uit op donderdagavond 21 maart 2024. We starten om 19.30 uur.

Ter aanvulling op dit voorstel tot benoeming erelid, willen we graag in gesprek met de leden over een aantal belangrijke onderwerpen. Ten eerste toekomstige investeringen. Welke investeringen in de club zie jij als nuttig en welke investeringen als minder nuttig? Heb jij voorstellen voor investeringen? Kijk mee en denk mee en druk jouw stempel op het toekomstbeleid van de club.

Daarnaast willen we weten wat jij van bepaalde beleidszaken vindt. We zullen daarom een aantal hoofdonderwerpen bespreken en zijn benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Deze punten betreft de identiteit van de club, het toekomstig weekendvoetbal of bijvoorbeeld hoe we omgaan met bepaalde situaties.
Het bestuur zal een aantal stellingen voorbereiden waarover op het scherpst van de snede gediscussieerd mag worden. Graag nodigen wij jou uit voor deze speciale ingelaste ledenvergadering. Graag willen we jou vragen om je aan te melden bij het bestuur.

Agenda ledenvergadering:

1 Opening door de voorzitter
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen voorzitter
4 Mogelijke toekomstige investeringen
5 Beleidsvraagstukken
6 Benoeming ereleden
7 Rondvraag
8 Sluiting door de voorzitter