ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 23 APRIL

Helaas is het niet mogelijk om tijdens de algemene ledenvergadering fysiek bij elkaar te komen. Dit betekent dat de algemene ledenvergadering dit jaar digitaal zal plaatsvinden op vrijdag 23 april om 20:00 uur.

Vooraf aanmelden
Voor de vergadering dient u zich van tevoren aan te melden. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 9 april via secretaris@germanicus.nl. U krijgt dan per e-mail het jaarverslag, de notulen en de link voor de vergadering toegestuurd.

Vragen stellen
Om de vergadering zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u om vragen van tevoren te stellen per e-mail (secretaris@germanicus.nl). De gestelde vragen worden tijdens de vergadering beantwoord.

Vergadering inhoudelijk
De vergadering zal van inhoudelijke aard zijn. Er wordt stilgestaan bij het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting, de kascommissie en de stemming voor bestuurssamenstelling. De uitreikingen voor jubilea zijn reeds uitgevoerd.

Inzage financieel jaarverslag
Op dinsdag 20 april is het mogelijk om het financieel jaarverslag in te zien. U dient zich hiervoor aan te melden voor 9 april via secretaris@germanicus.nl. Vervolgens nemen wij contact met u op voor het tijdstip waarop u het financieel jaarverslag kunt inzien.   

Als bestuur realiseren wij dat het voor een ieder lastig is om de vergadering digitaal bij te wonen. Wij vragen u daarom om als leden elkaar hierbij te helpen. Mochten er vragen zijn dan kunt u zich altijd wenden tot het bestuur.

Het bestuur.