Algemene (leden)vergadering


Op donderdag 30 november 19.30 uur vindt de algemene (leden)vergadering plaats. Hieronder de agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen voorzitter
 4. Notulen vorige algemene ledenvergadering
 5. Algemeen en financieel jaarverslag 2022-2023
 6. Begroting 2023-2024
 7. Verslag en verkiezing kascommissie
 8. Vaststellen contributies
 9. Stemming aangepaste Statuten en het Huishoudelijk regelement
 10. Bestuurssamenstelling (De volgende bestuursvoorstellen worden gedaan)
  Vincent Kleine – Bestuursvoorzitter
  Harjan Sibon – Sponsoring
  Niels Schepers – Accommodatie
  Ewan Scholte – Marketing & Promotie
  Nina van Dam – Events & Activiteiten
  Peter Blanken – Aftredend en niet herkiesbaar
 11. Uitreiking Diamanten, Gouden en Zilveren G’s.
 12. Beker van verdienste
 13. Benoeming erelid/leden (indien van toepassing)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting door de voorzitter

De volgende data zijn voorafgaand aan de ledenvergadering belangrijk:
– Donderdagavond 16 november 19.30 – 21.30 uur of vrijdagmorgen 17 november 10.00 – 12.00 uur in de kantine van Germanicus; mogelijkheid tot vragen stellen aanpassingen Statuten en Huishoudelijk regelement.
– Mogelijkheid tot inzien financiële jaarstukken – Woensdag 29 november 19.00 – 21.00 uur op de Pampert locatie kantine (opgave tot uiterlijk 22 november via penningmeester@germanicus.nl)

Alle leden hebben per mail de voorgestelde aanpassingen statuten en huishoudelijke regelement ontvangen. Leden waarvan het emailadres niet bekend is, ontvangen dinsdag 14 november of woensdag 15 november een brief waarin een internetlink staat naar de stukken. Voor vragen kan ook gemaild worden naar hoofdbestuur@germancius.nl