Contributie

Door een vergissing staat bij de inning van de contributie “Contributie juni 2022”. Dit had moeten zijn “Contributie mei 2022”. In juni komt daarom nogmaals dezelfde omschrijving te staan bij de contributie inning.
Gienus Meijerink
Ledenadministratie