Europese privacywet van kracht

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet in werking. Vanaf dat moment gelden in alle landen van de Europese Unie dezelfde privacyregels. De nieuwe privacywet moet ervoor zorgen dat onze persoonlijke gegevens beter worden beschermd. Organisaties en bedrijven krijgen meer verplichtingen en moeten vanaf dat moment in heldere taal gaan uitleggen welke gegevens ze precies gebruiken en wat ze ermee doen.

CVV Germanicus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Germanicus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klik op deze link om onze Privacy Statement te lezen.

Privacy Statement is ook te bereiken via link onderaan de homepage.