Ganzenmarkt klaverjassen

Ook dit jaar wordt er weer geklaverjast om een gouden gansspeldje.  Het is 1 van de randactiviteiten die niet meer rond de ganzenmarkt is weg te denken.

Op vrijdagavond 11 november zal om 19.30 uur in de kantine van voetbalvereniging Germanicus het startsein voor het klaverjastoernooi gegeven worden. De laatste keer deden er ruim 50 personen  mee aan het toernooi en daarmee was het zo goed als vol in de kantine.

 Er zal gestreden worden om een gouden gansje en verschillende vleesprijzen. De vleesprijzen zijn mede mogelijk gemaakt door slagerij Hellinga. Vorig jaar werd het gouden gansje na een spannende strijd gewonnen door Arno Bosman. Hij was 1 van de jongste deelnemers.

De organisatie rekent wederom op een grote deelname aan het toernooi. Er wordt dan ook aangeraden om zich op deze avond  vroegtijdig in te schrijven omdat er gezien de ruimte een maximale deelname is en er geldt: vol=vol. Het inschrijven  kan vanaf 19.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Ook kan men zich nu reeds telefonisch aanmelden bij Herman Eulink met telefoonnummer 06-41254037 of Gienus  Meijerink met telefoonnummer 0524-524530. Voor vragen over het toernooi kan men zich ook tot deze personen wenden.

Er wordt vanuit gegaan dat er net als de vorige keer weer in een gezellige sfeer gekaart wordt.