Germanicus de hotspot van FC Twente voor de regionale jeugd

In overleg met FC Twente is besloten om Germanicus als hotspot van FC Twente aan te merken. Dit houdt in dat de regionale talentjes onder de 9 jaar uit onze regio Germanicus als thuishonk krijgen voor trainingen en minitoernooien. De opleiding wordt verzorgd door trainers van FC Twente.

De gedachte achter deze opzet is dat spelertjes, gescout door FC Twente, relatief dicht bij huis zich verder kunnen ontwikkelen met de knowhow van de Twentse Voetbalschool. FC Twente volgt hiermee de lijn van de KNVB om voor de jeugdspelers de afstanden tussen huis en club zo klein mogelijk te maken. Veel clubs halen al op zeer jeugdige leeftijd spelertjes binnen. Dat zorgt al jaren voor discussie in het Nederlandse voetbal. Het standpunt van FC Twente is helder. Het is van groot belang dat jeugdige spelertjes niet al op te jonge leeftijd geconfronteerd worden met (te) ver doorgevoerde selectieprocedures. Dat getalenteerde spelertjes van onder 9 jaar zich ontwikkelen in de regio en bij hun eigen club is een uitstekende zaak. Wij willen het talent zolang als mogelijk laten spelen en trainen in de eigen regio en omgeving.”

Germanicus wordt de 4e hotspot van FC Twente, de verenigingen die ons voorgingen zijn:

Om de talentjes toch een prikkel te geven is gekozen voor het model met Hotspots. Op die manier kan er een brede groep van getalenteerde spelers op jonge leeftijd zich door ontwikkelen middels extra trainingen onder leiding van de Twentse Voetbalschool die aangestuurd wordt door FC Twente in dit geval bij Germanicus.

De eerste training zal plaatsvinden op donderdagmiddag 19 maart vanaf 16:00 uur op de pampert. Er sluiten ook spelers aan van Germanicus-CSVC JO9-1 aan.