HULDE AAN DE JUBILARIS

Germanicus heeft zijn 60, 50 en 25 jarige jubilarissen in het zonnentje gezet. De zilveren/ gouden/ briljanten G’s zijn bij de jubilarissen thuis afgegeven met in achtneming van de coronamaatregelen. Normaal worden deze uitgereikt op de jaarlijkse ledenvergadering maar deze is i.v.m. de coronamaatregelen tijdelijk uitgesteld. Alle jubilarissen GEFELICITEERD!!!

60 jaar lid:

 • Willem Koops
 • Henk Ensink
 • Joop Koel
 • Herman Koel
 • Freek Woltman

50 jaar lid:

 • Jan Derks
 • Ton van Dijk
 • Albert Hilbink
 • Ruud Kok
 • Gert Pot
 • Heris Raué
 • Rini Treffers
 • Ep Knol

25 jaar lid:

 • John Hamminga
 • Paul Hoekstra
 • Edwin Langemaat
 • Rolf Pelgrim
 • Frank Treffers
 • Michel Turien

I.v.m. een probleem begin jaren 80 zijn er hiaten in de ledenadministratie t.a.v. aanvang lidmaatschapsdatum. Leden, die van mening zijn aan de criteria (25 jaar, 50 jaar of 60 jaar lidmaatschap) te voldoen, gelieve dit kenbaar te maken bij Johan Kosters tel.  06-14534769.