Informatieavond mini’s, JO9 (F) en JO11 (E)

Het jeugdbestuur van ST Germanicus /CSVC nodigt u / jullie van harte uit voor de informatie avond betreft de volgende stap in de samenwerking tussen CSVC en Germanicus  het samenvoegen van de mini’s en JO9 (F) en JO11 (E).

Deze avond wordt gehouden op Woensdag 31 mei aanvang 19.30 uur, in de kantine van CSVC,

Deze informatieavond staat in het teken van informatie, voorlichting, uiteenzetting stand van zaken en vast te stellen doelen.

Het jeugdbestuur wil u duidelijk maken wat de mogelijkheden en de consequenties zijn van de samenwerking.

Onderstaande agenda zal als leidraad dienen voor deze avond.

  1. Inleiding , voorzitter Theo van der Geest
  2. Voorstellen jeugdbestuur en interne scouting
  3. Spreker KNVB: Samenwerking verenigingen en nieuwe regels jeugdvoetbal
  4. Spreker Eric/Geert Prins visie en toekomst doelen JO-9 (F) en JO-11 (E)
  5. Behandelen ingekomen vragen en opmerkingen
  6. Uitreiking kleding 8 + 9 september 2017 incl. foto-shooting (Open dag jeugd)
  7. Afsluiting

Wij willen u als ouders/verzorgers graag de gelegenheid geven om uw vragen te stellen.

U kunt uw vraag voor 28 mei 2017 mailen naar: jeugd@germanicus.nl

Uw/jullie vragen zullen behandeld worden als agenda punt 5 op deze informatie avond.

Met nadruk willen wij er aan toevoegen dat dit geen fusie betreft maar een samenwerking tussen beide verenigingen.

Wij hopen nadrukkelijk dat u/jullie aanwezig kunt(kunnen) zijn op deze avond

Met vriendelijke groet,

Jeugdbestuur ST Germanicus/ CSVC