Jokeren en klaverjassen seizoen 2023/2024 Germanicus

Op woensdag 6 september 2023 zijn de klaverjassers en de jokeraars weer
begonnen aan hun kaartseizoen. Op woensdag 24 april was na 34 avonden de
laatste kaartavond die meetelde voor de competitie. Het was weer een
kaartseizoen met veel gezelligheid, en wat opviel dat de groep na-kaarters met
de avond toenam. Elke avond waren er gemiddeld 31 personen die hebben
gejokerd of geklaverjast.

De opkomst bij de klaverjassers en de jokeraars was het afgelopen seizoen
geweldig, alle records zijn weer gebroken. De opkomst bij het Jokeren is gelijk
gebleven, gemiddeld waren er 9 jokeraars op de woensdagavonden, wel waren
er een aantal wisselingen in de personen bij het Jokeren. In totaal hebben 14
personen 1 of meer avonden gejokerd.
Het klaverjassen zit nog steeds in de lift, waarbij vorig jaar gemiddeld 21
personen aanwezig waren, konden we nu gemiddeld 22 personen
verwelkomen op de woensdagavonden, in totaal hebben 38 personen, 1 of
meer avonden geklaverjast.

Er zijn dit seizoen 34 kaartavonden geweest, de 5 laagste beurten telden niet
mee voor de competitie.

Bij de jokerraars was de spanning in de competitie minder dan het vorige
kaartseizoen. Anita Siccema werd hier evenals vorig seizoen de onbetwiste
winnaar met 1737 punten, Ans van Leeuwen met 1902 punten de nummer 2
en met 1939 punten werd Anneke Dillerop de nummer 3. De beste score is op
22 november 2023 gerealiseerd door Marie Nijmeijer met 22 punten

Bij het Klaverjassen is Bertus Bosman de grote winnaar, evenals vorig jaar, met
138605 punten de onbetwiste nummer 1 van dit seizoen. Op ruime afstand is

zijn vrouw Albertine Bosman met 132581 nummer 2 geworden. Nummer 3 is
Henk Bloemink geworden met 130957.
De hoogste score werd behaald door Albert Hilbink op 13 maart met 6165
punten.
Op woensdag 4 september 2024 wordt er weer gestart met het nieuwe
kaartseizoen, mocht U zin hebben in een avondje kaarten, U bent van harte
welkom in de kantine van Germanicus. Inschrijven is elke woensdagavond om
19.00 uur, en om 19.30 uur wordt er gestart met het kaarten, rond 22.00 uur
worden de prijzen verdeeld.