Oorkonde voor leden

Henk Winkel is 75 jaar lid van Germanicus.

Ebel Schipper & Henk Hilbink zijn beide 70 jaar lid van Germanicus.

Namens het bestuur feliciteren wij de heren met 70ste jaar lidmaatschap & 75ste jaar lidmaatschap.

De heren ontvingen een oorkonde uit handen van Eddy Compagne.