Renovatie hoofdveld

Gisteren is begonnen met de grote renovatie van het hoofdveld. We hebben besloten om fors te investeren zodat we het komende seizoen over een uitstekend hoofdveld kunnen beschikken waar door veel elftallen op gespeeld kan worden. Vanaf 19 juni zullen veld 2 en 3 ook geprepareerd worden voor het nieuwe seizoen en dus mag er vanaf die datum dan ook niet meer op getraind worden. Laten we ons met zijn allen hieraan houden zodat we straks allemal weer over goede velden kunnen beschikken. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Michel Pot

Voorzitter CVV Germanicus