Samenloop voor Hoop Coevorden

De Commissie Teamwerving van Samenloop voor Hoop Coevorden is op zoek naar teams die mee willen lopen op 29-30 september tijdens de Samenloop voor Hoop Coevorden. Tijdens dit evenement wil men met zoveel mogelijk teams wandelen om geld op te halen ten bate van kankerbestrijding. Op dit moment zijn er 22 teams, maar het doel voor deze dag is wandelen met 40 teams!!

Het  zou geweldig zijn als Germanicus een team (of meerdere teams) zou kunnen vormen om mee te lopen met deze Samenloop. Dit kan een team van actieve leden zijn, maar er mogen ook andere mensen meelopen, zoals familie, vrienden, kennissen, enz. Voor meer informatie kunt u terecht op  www.samenloopvoorhoop.nl/coevorden, maar u kunt ook contact opnemen via teamwervingslvhcoevorden@gmail.com.