Vincent Kleine nieuwe interim-voorzitter CVV Germanicus!


CVV Germanicus heeft de afgelopen jaren de nodige bestuurlijke mutaties gekend waarbij aandacht is besteed aan het installeren van jongere generatie bestuurders. Omdat de club financieel stabiel is en het niet voor acute interne uitdagingen staat, valt een dergelijke transitieperiode daarom ook op een logisch moment.

Wel heeft iedere club te maken met maatschappelijke en financiële uitdagingen, waarbij veelal traditioneel ingerichte voetbalorganisaties hun structuur moeten verbeteren om toekomstbestendig te zijn.

Om deze bestuurlijke uitdagingen het hoofd te bieden, is de afgelopen periode achter de schermen intensief gewerkt aan een ervaren invulling voor deze job. Namens het bestuur heeft Jarno Thiele samen met oud voorzitter en erelid Michel Pot gekeken naar de mogelijkheden. Het meest realistische en ideale plaatje voor CVV Germanicus is daarmee werkelijkheid geworden, want na 15 jaar bestuurservaring neemt Vincent Kleine de rol als interim-voorzitter voor zijn rekening.

Vincent heeft vrijwel alle functies binnen de club vervult en is voornamelijk de eerste tien jaar van zijn vrijwilligerswerk druk geweest om de sponsoring van de club te professionaliseren, waar hij eveneens voorzitter van was. Verder is hij verbonden aan het clubblad de Geel Zwarte, de presentatiegids, programmaboekje, website, gesprekken met leveranciers en stakeholders enzovoort.

Naast zijn vrijwilligerswerk voert Vincent meerdere ondernemingen in de meubelindustrie; twee productiebedrijven, twee groothandels, zeven internationale webshops en zes winkels.

Om net als in zijn eerste 10 jaar motivatie te vinden als bestuurder en om Germanicus als één van de verantwoordelijken bestuurlijk klaar te stomen voor de toekomst heeft Vincent er alsnog voor gekozen om de functie van interim-voorzitter voor zijn rekening te nemen en wij als club zijn daar zeer blij mee.

De focus van het komend seizoen is daarbij helder; het opnieuw schetsen en invullen van een organisatiestructuur die de continuïteit van Germanicus voor de lange termijn waarborgt in een veranderend landschap. En binnen die transitie worden alle belanghebbenden en afdelingen meegenomen, zodat de uitkomsten breed en naar de toekomst toe succesvol gedragen zullen worden. Als bestuur en club zijn we er van overtuigd dat de strategievoering en bijbehorende doelstellingen in goede en professionele handen is.