Nieuws

Wijziging datum inzage financiële stukken algemene ledenvergadering

Donderdag 25 november is er gelegenheid voor een uitgebreide inzage en toelichting op de financiële stukken te krijgen. Dit zal plaatsvinden om 19:00 uur in de kantine van Germanicus. Als u deze stukken wilt inzien, dient u zich voor donderdag 18 november op te geven bij onze penningmeester Inge Maatje (tel. nr. 06-45748544).

Het bestuur