Wijziging datum inzage financiële stukken algemene ledenvergadering

Donderdag 25 november is er gelegenheid voor een uitgebreide inzage en toelichting op de financiële stukken te krijgen. Dit zal plaatsvinden om 19:00 uur in de kantine van Germanicus. Als u deze stukken wilt inzien, dient u zich voor donderdag 18 november op te geven bij onze penningmeester Inge Maatje (tel. nr. 06-45748544).

Het bestuur