Statuten & Huishoudelijk Reglement

Hier vind je de fundamentele principes en regels die de basis vormen van onze organisatie. Deze statuten zijn zorgvuldig opgesteld om onze missie, waarden en operationele procedures duidelijk uiteen te zetten. Ze bieden een richtlijn voor ons bestuur, leden en belanghebbenden en garanderen dat we samenwerken in een transparante, respectvolle en efficiënte omgeving.

Statuten

Oude versie

De ‘Statuten – Oude Versie’ dateren van jaargang 1984 en zijn daarom (deels) achterhaald. Als vertrekpunt om de verschillen te zien tussen de nieuwe en de oude Statuten, hebben we hier de oude versie beschikbaar gesteld.

Nieuwe versie

Concept Voorstel

Dit conceptvoorstel voor de nieuwe versie van de Statuten is zorgvuldig opgesteld door het bestuur, de Raad van Advies en in het bijzonder notaris Lennard Reinsma van Veen & Veste notarissen te Coevorden. De Statuten zijn hiermee weer in lijn met de huidige wet- en regelgeving en geven het bestuur de juiste handvaten. Het bestuur stelt voor om deze versie tijdens de ledenvergadering te accorderen.

Huishoudelijk Reglement

Oude versie

Hierbij de oorspronkelijke Huishoudelijke Regelementen uit 1994.

Nieuwe versie

Concept voorstel

Het huishoudelijk regelement geeft meer verdieping aan de Statuten. Aangezien deze worden aangepast, hierbij ook een voorstel tot aanpassing op het Huishoudelijk Regelement. Het nieuwe document sluit beter aan bij de huidige situatie, waarbij onder andere de rol van de Raad van Advies is beschreven.